Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na projednání finančního příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu v ul. Bělocerkevská pro Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/13/2018
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

žádost Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 - Vršovice, IČO 288 98 419, se sídlem: Praha 10 - Vršovice, Bělocerkevská 1299/24, PSČ 100 00

 

II. souhlasí

  1. s rekonstrukcí schodiště a průchodu v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 a spolufinancováním této rekonstrukce společně se Společenstvím vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10, IČO 288 98 419, se sídlem: Praha 10 - Vršovice, Bělocerkevská 1299/24, PSČ 100 00
  2. s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) se Společenstvím vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10, IČO 288 98 419, se sídlem: Praha 10 - Vršovice, Bělocerkevská 1299/24, PSČ 100 00 za symbolickou částku 1 000 Kč
  3.  s uzavřením Smlouvy o investici se Společenstvím vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10, IČO 288 98 419, se sídlem: Praha 10 - Vršovice, Bělocerkevská 1299/24, PSČ 100 00, v maximální výši 1 683 300 Kč, včetně DPH

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

  1. Radě MČ Praha 10
    1. zajistit, aby bylo písemně informováno Společenství vlastníků jednotek v budově č. p. 1299, 1301 v Bělocerkevské ulici Praha 10 Vršovice, IČO 288 98 419, se sídlem: Praha 10 - Vršovice, Bělocerkevská 1299/24, PSČ 100 00, o rozhodnutí ZMČ Praha 10 ve věci schválení příspěvku na opravu průchodu a schodiště domu č. o. 24 a 26 v ul. Bělocerkevská, dle bodu I. a II. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-099709/2018

Zpět na začátek usnesení