Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/10/2018
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

  1. prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích dle této tabulky:

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití/

kolaudace

Podlaží

Plocha m²

Kupující

 

Datum narození

kupujícího

(IČO u právnické osoby)

 

Kupní

 cena v Kč

Odhadní

cena v Kč

Černokostelecká

918/16

Strašnice

918/27

Fotoateliér/

ateliér

1.PP

43,30

LOFT TRADING, s. r. o.

394 97 53

2 125 000

1 298 000

 

 

 

 

II. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít kupní smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                                   

Termín: 30. 6. 2019

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-081326/2018

Zpět na začátek usnesení