Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o porovnání nákladů na odměny členů rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 a 2019

Datum přijetí: 28.1.2019
Číslo usnesení: 3/5/2019
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o porovnání nákladů na odměny členů Rady MČ Praha 10 a předsedů výborů ZMČ Praha 10 v roce 2018 a 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:  pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:     P10-002691/2019

Zpět na začátek usnesení