Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/2/2019
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018

 

 

II. schvaluje

vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 4. 6. 2018 do 25. 6. 2018, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích dle této tabulky:

 

 

 

- 2 -

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití/

kolaudace

Podlaží

Plocha m²

Kupující

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Kupní

cena v Kč

Odhadní

cena v Kč

Chotutická

492/4

Malešice

492/43

Kancelář, sklad

Stavební firmy/

kancelář

1.PP

25,5

*******

 

 

31. 5. 1964

853 000

419 000

Moskevská

771/66

Vršovice

771/12

Ateliér/

ateliér

6.NP

16

******

28. 9. 1967

1 065 000

662 000

 

 

 

III. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít kupní smlouvy o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s oprávněnými nájemci, kteří akceptovali nejvyšší nabídku vítězného uchazeče dle bodu II. tohoto usnesení

                                                                            Termín:  9. 7. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-012910/2019

Zpět na začátek usnesení