Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26.

Datum přijetí: 28.1.2019
Číslo usnesení: 3/3/2019
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 26., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 26., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Chorvatská

1398

15

1398/05

1+1

3 700 000

4 250 000

*******

*******

  2

Nad Vršovskou horou

981

3

981/12

1+1

1 920 000

1 930 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

 

  3

Charkovská

353

13

353/06

1+1

1 620 000

2 155 000

*******

*******

  4

Charkovská

353

13

353/08

2+1

3 580 000

4 235 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.   uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:    P10-001438/2019

Zpět na začátek usnesení