Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o vrácení dotace Smart Cities

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/14/2018
Číslo materiálu: 11
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí 

informaci o vrácení dotace Smart Cities ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:      P10-128948/2018

Zpět na začátek usnesení