Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na uložení úkolu Návrhovému výboru ZMČ Praha 10

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/1/2018
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. ukládá

1. Návrhovému výboru ZMČ Praha 10

1.1. pro volební období 2018 - 2022 zpracovat aktualizaci Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

Termín: 28. 2. 2019

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel: pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-128725/2018

Zpět na začátek usnesení