Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 7.

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/4/2019
Číslo materiálu: 4
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 7., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 7., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 7., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

  1 

Brtnická

1034

8

1034/14

49,90

1 792 000

2 333 000

*******

*******

  2

Brtnická

1034

8

1034/15

29,30

1 052 000

1 430 000

*******

*******

 

 

- 2 -

 

3

Holandská

1008

13

1008/30

38,20

576 000

1 271 000

*******

*******

  4

Charkovská

428

21

428/09

18,80

170 000

620 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín:  31. 8. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-006881/2019

 

Zpět na začátek usnesení