Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6.

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/9/2018
Číslo materiálu: 6
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 6., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.  schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 6., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. prodej volných nebytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 6., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČO u právnické osoby)

  1 

Baškirská

1404

1

1404/129

11,30

130 000

305 000

*******

*******

  2

Baškirská

1405

3

1405/132

11,30

115 000

115 000

Prague One Office, s. r. o.

072 16 068

  3

Bělocerkevská

474

15a

474/11

7,80

121 000

611 000

*******

*******

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít kupní smlouvy na prodej volných nebytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 30. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Beneš, místostarosta

Číslo tisku:   P10-110847/2018

Zpět na začátek usnesení