Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu členů výborů zřízených Zastupitelstvem MČ Praha 10

Datum přijetí: 10.12.2018
Číslo usnesení: 2/5/2018
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

podle § 77 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění do funkce člena VSIVZ:

 

doc. Ing. Lucii Sedmihradskou, Ph.D. (Koalice VLASTA)

p. Karla Duchka (Koalice VLASTA)

Ing. Miroslava Kose (Piráti Praha 10)

Mgr. Denisu Stonáčkovou (ODS)

Ing. Tomáše Peka, S.E. (TOP09)

JUDr. Radmilu Kleslovou (ANO2011)

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-129018/2018

Zpět na začátek usnesení