Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta

Datum přijetí: 28.1.2019
Číslo usnesení: 3/7/2019
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí 

informaci o vyhovění žádosti Policie ČR o zproštění mlčenlivosti advokáta dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel:  pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-005833/2019      

Zpět na začátek usnesení