Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:
Počet nalezených usnesení: 7386      nové hledání >>>
Strana 13 z 148První   Předchozí   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
1.6.2021 423 11 k návrhu na podání výpovědí z nájmu bytu bez výpovědní doby Rada
1.6.2021 424 11 k návrhu na přiznání dočasné slevy z nájmu služebního bytu v MŠ U Roháčových kasáren Rada
1.6.2021 422 11 k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů Rada
1.6.2021 421 11 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
1.6.2021 419 11 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
1.6.2021 420 11 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
1.6.2021 418 11 k návrhu na poskytnutí obecního bytu výměnou za stávající obecní byt v rámci dostupného bydlení MČ Praha 10, v kategorii rodina s dětmi z důvodů zdravotních Rada
1.6.2021 417 11 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů v zájmu obce Rada
1.6.2021 416 11 k návrhu na poskytnutí náhradních obecních bytů výměnou za stávající obecní byty Rada
1.6.2021 415 11 k návrhu na uzavření smlouvy dostupného a sociálního bydlení - MM Rada
1.6.2021 414 11 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
1.6.2021 413 11 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
1.6.2021 412 11 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „OPRAVA KANALIZACE, VÝMĚNA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ a VÝMĚNA POTRUBÍ ZTI v OBJEKTU ZŠ BŘEČŤANOVÁ“ Rada
1.6.2021 411 11 k závěrečnému účtu MČ Praha 10 k 31. 12. 2020, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
1.6.2021 410 11 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2021 Rada
1.6.2021 409 11 k návrhu Časového harmonogramu prací pro sestavení rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022 Rada
1.6.2021 407 11 k informaci o zániku mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 10 a prohlášení náhradníka členem Zastupitelstva MČ Praha 10 Rada
1.6.2021 408 11 k návrhu na změnu ve složení Komise informační, otevřená radnice, IT a Smart Cities (KIT-SC), Komise majetkové a nebytových prostor (KMN), Komise památkové (KPAM) a Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21 (KSZM-MA21) Rady MČ Praha 10 Rada
1.6.2021 406 11 k informaci o realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 do konce roku 2030 v roce 2020 Rada
1.6.2021 405 11 k návrhu k projednání Hodnotící zprávy o plnění „Metodického postupu pro strategické a projektové řízení ÚMČ Praha 10“ za rok 2020 Rada
1.6.2021 404 11 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci se společností GAMA PD, s. r. o. Rada
1.6.2021 403 11 k informaci o studijních výsledcích studentů VŠ a VOŠ, kterým je poskytováno stipendium Rada
1.6.2021 402 11 k Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017-2020 za období
2019-2020
Rada
1.6.2021 400 11 k návrhu na vyslovení souhlasu s čerpáním fondu investic Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.6.2021 401 11 k návrhu na schválení Akčního plánu městské části Praha 10 na období 2021-2022 - prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2021-2024 Rada
1.6.2021 399 11 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 1. čtvrtletí 2021 Rada
1.6.2021 398 11 k informaci o Pravidlech pro přijetí a odmítnutí zájemce o pobytové služby poskytované Centrem sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
1.6.2021 397 11 k informaci o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2020 Rada
1.6.2021 395 11 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemku parc. č. 4289/116 v k. ú. Strašnice, MAMUT SERVIS, s. r. o. Rada
1.6.2021 396 11 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému převodu pozemku parc. č. 2226/3 v k. ú. Vršovice Rada
1.6.2021 394 11 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 196/18 v k. ú. Strašnice, RK Ambassador, s. r. o. Rada
1.6.2021 393 11 k návrhu na uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo č. 2020/OZD/1355 „Sportoviště Přistoupimská - udržovací práce“ Rada
18.5.2021 363 10 k návrhu na schválení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 521, ulice Na Hroudě č. o. 8, Praha 10, kat. území Strašnice Rada
24.5.2021 392 6 k návrhu na zrušení usnesení RMČ č. 319 ze dne 4. 5. 2021 Rada
24.5.2021 391 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky v jednacím řízení s uveřejněním s názvem Distribuce měsíčníku „Praha 10“ Rada
24.5.2021 390 6 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 2. 3. 2021 do 12. 4. 2021) Rada
24.5.2021 389 6 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 205 ze dne 29. 3. 2021 ohledně informace o stavu rekonstrukce radnice MČ Praha 10 Rada
24.5.2021 388 6 k návrhu na schválení účetní závěrky MČ Praha 10 za rok 2020 Rada
18.5.2021 387 10 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru majetkoprávního (OMP) ÚMČ Praha 10 Rada
18.5.2021 385 10 k návrhu na změnu směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01) Rada
18.5.2021 386 10 k návrhu na schválení postupu základních škol při nákupu a vyhodnocování RT-PCR testů Rada
18.5.2021 384 10 k návrhu na projednání žádostí SVJ o souhlas s realizací půdní vestavby (nástavby) v domech, kde MČ Praha 10 není 100% vlastník Rada
18.5.2021 382 10 k návrhu na schválení žádosti zpracovatele projektové dokumentace obnovy novostrašnické kaple na prodloužení termínu získání stavebního povolení do 1. 7. 2021 Rada
18.5.2021 383 10 k návrhu na schválení soutěžních podmínek architektonicko-urbanistické soutěže „Nový Eden“ Rada
18.5.2021 381 10 k návrhu na souhlas se zřízením přípravné třídy v Základní škole, Praha 10, U Roháčových kasáren 19/1381 Rada
18.5.2021 379 10 k návrhu na vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi tepelného hospodářství Městské části Praha 10 Rada
18.5.2021 380 10 k návrhu na prodloužení termínu, vyplývajícího z usnesení RMČ č. 321 ze dne 4. 5. 2021 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele v zadávacím řízení pro zadání podlimitní veřejné zakázky s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ zadávané v užším řízení a schválení rozhodnutí o výběru dodavatele Rada
18.5.2021 378 10 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě č. 2016/OHS/1081, 210920161 Rada
18.5.2021 377 10 k návrhu na způsob předkládání podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady městské části Praha 10, v digitální podobě Rada
18.5.2021 375 10 k návrhu na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hl. m. Prahy zařazených do orgánu Městské policie hl. m. Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 Rada
Strana 13 z 148První   Předchozí   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10