Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření dohod o skončení nájmu bytů

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 838

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření dohody o skončení nájmu bytu ke dni 30. 11. 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Vel. Bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

2+1

74,22 m²

*****

Ruská 225/4

 

II.  neschvaluje

uzavření dohody o skončení nájmu bytu ke dni 30. 11. 2021 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Vel. Bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

*****

1+1

57,00 m²

*****

Vršovická 1229/25

 

 

 

- 2 -

 

 

III. ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

  1. podepsat dohodu o skončení nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2021

 

  1. informovat nájemce o neschválení uzavření dohody o skončení nájmu bytu dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-410179/2021

 

Zpět na začátek usnesení