Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 837

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Poř. č.

Jméno

Adresa

Podlaží

č. bytu

 Vel. bytu

plocha

Na dobu

Doporučení KBP/9/2-35/2021 ze dne

13. 10. 2021

souhlasí

1

*****

Počernická  524/64

Praha 10, Malešice

*****

1+kk

31,23

neurčitou

poskytnout stávající byt

2

*****

Jakutská 422/6

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

61,15

neurčitou

poskytnout stávající byt

3

*****

Bajkalská 1193/20

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

60,87

neurčitou

poskytnout stávající byt

4

*****

Počernická  524/64

Praha 10, Malešice

*****

1+kk

31,20

neurčitou

poskytnout stávající byt

5

*****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

*****

1+kk

31,06

neurčitou

poskytnout stávající byt

6

*****

Na Míčánkách 712/13

Praha 10, Vršovice

*****

1+1

52,64

neurčitou

poskytnout stávající byt

7

*****

Černokostelecká 1772/97

Praha 10, Strašnice

*****

2+1

62,10

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

 

 

 

- 2 -

 

 

8

*****

Přípotoční 830/3

Praha 10, Vršovice

*****

1+1

56,62

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

9

*****

Na Hroudě 1280/1

Praha 10, Vršovice

*****

3+1

74,80

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

10

*****

Ostružinová 2934/7

Praha 10, Záběhlice

*****

3+1

74,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

11

*****

28. pluku 1208/22

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

80,91

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

12

*****

Vršovická  986/69

Praha 10, Vršovice

*****

1+0

24,77

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

13

*****

Černokostelecká 1228/31

Praha 10, Strašnice

*****

3+1

65,50

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

14

*****

K Louži 1312/1

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

79,21

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

15

*****

Dvouletky 1812/16

Praha 10, Strašnice

*****

3+1

62,00

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

16

*****

Na Hroudě 667/21

Praha 10, Strašnice

*****

2+1

113,20

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

17

*****

Srbínská 1867/1

Praha 10, Strašnice

*****

2+1

42,90

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

18

*****

Limuzská   1812/13

Praha 10, Strašnice

*****

2+1

72,00

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

19

*****

Litevská 130/13

Praha 10, Vršovice

*****

3+1

82,10

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

20

*****

Malínská 1770/4

Praha 10, Strašnice

*****

2+1

57,95

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

21

*****

Bělocerkevská 605/31

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

57,36

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

22

*****

Vršovická 986/69

Praha 10, Vršovice

*****

1+0

24,66

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

23

*****

Průběžná 1803/53

Praha 10, Strašnice

*****

3+1

76,31

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

24

*****

Ostružinová 2933/9

Praha 10, Záběhlice

*****

3+1

75,16

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

25

*****

Limuzská 1809/7

Praha 10, Strašnice

*****

1+1

40,00

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

26

*****

Rybalkova 163/17

Praha 10, Vršovice

*****

1+1

47,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

27

*****

Novorossijská 1044/6

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

61,80

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

28

*****

Limuzská 1812/13

Praha 10, Strašnice

*****

2+1

72,00

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

 

 

 

- 3 -

 

 

29

*****

Novorossijská 1042/2

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

62,46

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

30

*****

Ostružinová 2935/5

Praha 10, Záběhlice

*****

3+1

74,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

31

*****

Limuzská 1809/7

Praha 10, Strašnice

*****

1+1

37,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

32

*****

Tulská 13/3

Praha 10, Vršovice

*****

2+1

61,05

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt po výpovědi

33

*****

Chotutická 495/10

Praha 10, Malešice

*****

2+1

56,67

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt po výpovědi

34

*****

V Předpolí 1304/3, Praha 10, Strašnice

*****

1+0

31,30

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt po výpovědi

35

*****

Na Hroudě 1275/11, Praha 10, Vršovice

*****

1+1

39,20

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt po výpovědi

 

 

II.  neschvaluje

pronájem bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Poř.

č.

Jméno

Doporučení KBP dne 13. 10. 2021 dle bodu č. 9/32, Zápisu

č. 9/2021, KBP

Podlaží

č. bytu

 Vel. bytu

plocha

Adresa

Na dobu

36

*****

nesouhlasí

poskytnout stávající byt

*****

2+1

77,47

28. pluku 1208/22 Praha 10, Vršovice

určitou

2 roky

 

III. ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.   podepsat smlouvy o nájmu bytů dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 3. 2022

 

1.2.   informovat nájemce o neschválení pronájmu bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu dle bodu II. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2021

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-428126/2021

 

Zpět na začátek usnesení