Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 836

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

poskytnutí stávajícího bytu po výpovědi z nájmu bytu bez výpovědní doby a uzavření smlouvy o nájmu bytu na dobu určitou jeden rok, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Č. bytu

podlaží

Vel. bytu

Adresa bytu

*****

*****

3+1

Brigádníků 1817/15

Praha 10 - Strašnice

 

II.  ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.   podepsat smlouvu o nájmu bytu dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-445365/2021

 

Zpět na začátek usnesení