Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení části usnesení RMČ Praha 10 č. 767 ze dne 5. 10. 2021

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 840

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    zrušuje

část usnesení RMČ Praha 10 č. 767 ze dne 5. 10. 2021 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení v bodě I., řádek třetí, dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

Jméno

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Na dobu

Adresa bytu

Počet bodů

*****

2+kk

47,04 m2

*****

určitou

2 roky

Počernická 524/64, Praha 10

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-431737/2021

 

Zpět na začátek usnesení