Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 841

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu

 

Jméno a příjmení

Adresa bytu

Velikost bytu plocha

Podl.

Na dobu

KBP

dne 16. 9. 2020

*****

Mateřská škola

Praha 10,

Vladivostocká 1034/8

1 + 1

34,50 m2

*****

určitou,

1 rok

(od protokolárního předání bytu
do užívání, příp.
do konce pracovně právního vztahu, pokud tento skončí dříve, než uplyne lhůta jednoho roku)

KBP souhlasí

s poskytnutím služebního bytu, velikost 1+1, MŠ Praha 10, Vladivostocká 1034/8,

Praha 10, k. ú. Vršovice a uzavřením smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou 1 rok

(KBP/9/44/2021)

 

II.  ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.   podepsat smlouvu o nájmu služebního bytu schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-445518/2021

 

Zpět na začátek usnesení