Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 842

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.  schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru s měsíční platbou nájemného a za podmínky složení kauce

Ulice

k. ú.

Podl.

Počet

m2

Jméno-Firma

Účel nájmu

Na dobu

Nájemné v

Kč/m2/rok

KMN dne Stanovisko

Moskevská 120/21 Vršovice

1. NP

56,30 (hala)

127,10 (sál)

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o.
(IČO 708 73 241)

pořádání vzdělávacích akcí, porady a krátkodobý pronájem komerčního charakteru.

neurčitou

200,-

bez DPH

(v zájmu
MČ Praha 10)

29. 9. 2021

Souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu nebytového prostoru na dobu neurčitou, s tím že ve smlouvě nájemní nebude u krátkodobého podnájmu omezení výše podnájemného (poř. č. 4/2)

 

 

II.    ukládá

1. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.   podepsat smlouvu o nájmu nebytového prostoru dle schváleného bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:           Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:     P10-445441/2021

 

Zpět na začátek usnesení