Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení věcného břemene - užívání krytu CO v domě č. p. 1858 v ulici Štěchovická, Praha 10 - Strašnice

Datum přijetí: 7.6.2022
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 432

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

uzavření Dohody o zrušení věcného břemene s BD Štěchovická 1858/14, družstvo, IČO 251 353 68, se sídlem: Praha 10, Štěchovická 1858/14, PSČ 100 00, ve znění dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1. Ing. Kodrlovi, pověřenému ved. OMP

  1. uzavřít Dohodu o zrušení věcného břemene s BD Štěchovická 1858/14, družstvo, IČO 251 35 368, se sídlem: Praha 10, Štěchovická 1858/14, PSČ 100 00, schválenou dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 8. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         správa obecního majetku

Provede:         Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Kodrla, pověřený ved. OMP

Číslo tisku:      P10-220512/2022

 

Zpět na začátek usnesení