Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1042      nové hledání >>>
Strana 16 z 21První   Předchozí   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
1.12.2016 1 1 13 Návrh na úpravu Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví hlavního města Prahy, a na odejmutí pozemku parc. č. 1121/1, k. ú. Vršovice, ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 15.1 15 12 Návrh na vymezení působnosti Výboru pro strategické investice ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 9 9 12 Návrh na změnu zmocnění RMČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 8 8 12 Návrh na úpravu rozpočtu 2016 (RO 3043) schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 7 7 12 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 6 6 12 Návrh na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního, ve vlastnictví fyzické osoby, na pozemku parc. č. 218/50, k. ú. Strašnice, ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 5 5 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 14. schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 4 4 12 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/56/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 644, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 32, Praha 10, včetně pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 3 3 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 2 2 12 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 18 19 12 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10 za rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 17 18 12 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2612/2, část 2612/3, 2616, část 2628/2, část 2628/11, část 2628/16, část 2628/17, část 2628/18, 2628/21, 2628/22, část 2628/25, 2694, 2695/3, 2695/4, 2695/5, část 2696/1, část 2696/2, část 3386/1, 3386/9, část 3391/2, část 3392/1, 3397/1, 3398/2, 3399/1, 3399/2, část 3399/3, část 3401/1, 3401/4, 3401/5, 3401/6 vše v k. ú. Michle schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 16 17 12 Návrh na poskytnutí motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánů Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 15.2 16 12 Návrh na vymezení působnosti Výboru pro kulturu a památky schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 14 14 12 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ nebo VOŠ schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 13 13 12 Návrh na mezipoložkový přesun v odvětví 0051 - Sociální věci pro rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 12 12 12 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – Chodníkový program a Průběžná, rekonstrukce zastávky (RO 3050) schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 11 11 12 Návrh na zrušení zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 10 10 12 Návrh na svěření části pravomocí Zastupitelstva MČ Praha 10 dle ustanovení § 89 odst. 2 písm. m) zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, Radě MČ  Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
8.9.2016 1 1 12 Návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městskou částí Praha 10 a Hlavním městem Prahou, jehož předmětem je řešení záležitostí souvisejících s nabytím areálu Ďolíček do vlastnictví Hlavního města Prahy schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 13 0 11 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1 stazen Zastupitelstvo
17.6.2016 14 16 11 Návrh na prodej pozemku parc. č. 3302/2 v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 12 15 11 Návrh na změnu Zásad pro prodej pozemků souvisejících s I. - XII. etapou privatizace schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 11 14 11 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 10 13 11 Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 9 12 11 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 8 11 11 Návrh na volbu tajemnice Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 7 10 11 Návrh na volbu tajemnice Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 6 9 11 Návrh na volbu členů Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 5 8 11 Návrh na volbu členů Výboru pro kulturu a památky (VKP) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 4 7 11 Návrh na volbu člena Výboru zdravotního a sociálního (VZS) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 3 6 11 Návrh na změnu ve složení Návrhového výboru (NaV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 2 5 11 Návrh na volbu člena Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 1 4 11 Návrh na volbu členů Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 22 23 11 „Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 23 2 11 Informace o krocích realizovaných na základě usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/20/2016 ze dne 1. 6. 2016 k návrhu na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc.č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 21 0 11 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru (KoV) Zastupitelstva městské části Praha 10 za rok 2015 stazen Zastupitelstvo
17.6.2016 20 22 11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 5. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2016, včetně rekapitulace výsledků soutěže za rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 19 0 11 Informace o nabídce na odkup dluhopisů ESP ISIN SK4120005877 učiněné společností CEE Collect Retail, s. r. o., dne 29. 2. 2016 neschvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 18 21 11 Návrh na prodloužení termínu úkolu uloženého v bodě III./1.2 usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/11/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v  realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 17.2 20 11 Návrh na využití předkupního práva k nemovitostem, budovám bez čísla popisného nebo evidenčního ve vlastnictví pana *******, na pozemcích parc. č. 2240/9 a 2193/14, k. ú. Vršovice a parc. č. 3018/40, k. ú. Michle, ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 17.1 19 11 Návrh na využití předkupního práva k nemovitosti, budově bez čísla popisného nebo evidenčního ve vlastnictví pana *******, na pozemku parc. č. 3018/11 k. ú. Michle ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 16 18 11 Návrh na koupi pozemku parc. č. 13/6, k. ú. Strašnice, městskou částí Praha 10 od fyzické osoby schvalen Zastupitelstvo
17.6.2016 15 17 11 Návrh na prodej zbývajících spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 3118/48, 3118/109 a č. 3118/111, vše k. ú. Strašnice, vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 1795, ulice Ke Strašnické, č. o. 8, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 35 0 10 Návrh na udělení čestného občanství Výborem pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 doporučeným osobnostem MČ Praha 10 stazen Zastupitelstvo
1.6.2016 34 52 10 Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 33 51 10 Informace o způsobu zajištění stavu ICT služeb na ÚMČ Praha 10 potřebných pro řádný chod ÚMČ Praha 10 po 1. 1. 2016 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 32 50 10 Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 31 49 10 Návrh na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na podporu poskytování sociálních služeb na území hl. m. Prahy pro rok 2016 v odvětví 0051 – Sociální věci (RO 3020) schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 30 48 10 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
Strana 16 z 21První   Předchozí   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30