Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1104      nové hledání >>>
Strana 15 z 23První   Předchozí   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
8.12.2017 29 0 18 Návrh Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 30 0 18 Návrh k výzvě MČ Praha 10 hlavnímu městu Praha k dostavbě severovýchodního segmentu Městského okruhu k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 3 0 18 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který je podnikající fyzickou osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 4 0 18 Návrh na změnu tajemníka/ce Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 5 0 18 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 1 0 18 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 k projednání Zastupitelstvo
8.12.2017 2 0 18 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 za měsíc k projednání Zastupitelstvo
11.9.2017 9 11 17 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/22/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1196, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 3, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, Praha 10, rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 20 21 17 Návrh na uzavření smlouvy o spolupráci s Městskou knihovnou v Praze za účelem zřízení nové pobočky Městské knihovny v Praze v Bytovém domě Malešice schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 19 20 17 Návrh na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na úhradu nákladů spojených s pozicí paliativní zdravotní sestry schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 18 19 17 Návrh na uzavření Smluv o poskytování stipendia studentům VŠ schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 17 18 17 Návrh na implementaci vstupného do AVČ Gutovka schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 16 17 17 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 244 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Svojetická ul. č. 7 a 9, IČ: 264 51 620 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 15 0 17 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e. – garáži, stojící na pozemku parc. č. 4389/15, k. ú. Strašnice, který je ve správě městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
11.9.2017 14 16 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 13 15 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 18. 4. 2017 do 17. 5. 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 12 14 17 Návrh na vynětí domu Moskevská 374/27 v k. ú. Vršovice ze záměru na realizaci prodeje jednotlivých domů se šesti a méně byty a souvisejících opatření schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 11 13 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 19. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 10 12 17 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 18. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 8 10 17 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2017 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 7 9 17 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2018 MČ Praha  10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 6 8 17 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 5 7 17 Informace o aktuálním vývoji situace ve věci hazardu na území městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 21 6 17 Informace o výsledku kvalifikovaného posouzení možnosti zajištění správy a údržby dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10, úklidu chodníků a svozu odpadkových košů na území MČ Praha 10 a správy a údržby ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10 prostřednictvím společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 4 5 17 Návrh urbanistické studie Bohdalec - Slatiny - brownfield Strašnice (US BSBS) schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 22 4 17 Informace o realizaci programu škol v přírodě na Horském hotelu na Černé hoře schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 3 3 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Hasičskému záchrannému sboru hl. m. Prahy, stanice č. 5 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 2 2 17 Návrh na motivační odměny zaměstnancům hlavního města Prahy zařazených do orgánu Městské policie hlavního města Prahy, Obvodní ředitelství Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
11.9.2017 1 1 17 Návrh na poskytnutí věcného daru Policii ČR, Obvodní ředitelství Praha IV schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 29 0 16 Informace o realizaci restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10 k projednání Zastupitelstvo
12.6.2017 9 10 16 Návrh na doplnění stávajícího záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 8 9 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 17. schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 7 8 16 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/2/2017 ze dne 20. 3. 2017 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16. schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 6.2 7 16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/39/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1293, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 19, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. č. o. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 6.1 6 16 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/16/2012 ze dne 24. 9. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1193, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 20, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1191, 1192, 1193 a 1194, k. ú. Vršovice, ul. Bajkalská č. o. 16, 18, 20 a 22, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 5 5 16 Návrh na doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 4 4 16 Návrh na změnu zmocnění RMČ Praha 10 k provádění rozpočtových opatření na rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 33 37 16 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZMČ Praha 10 za rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 32 36 16 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 31 35 16 Zpráva o současném stavu ICT na ÚMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 30 34 16 Návrh na projednání Výroční zprávy holdingu PRAHA 10 – Majetková, a. s., za rok 2016 a informace o veřejných slyšeních k Horskému hotelu v základních školách na Praze 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 3 3 16 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2017, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 28 32 16 Informace o průběhu zadávacích řízení na veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“, „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ a „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 27 31 16 Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 – Fórum Zdravé Prahy 10 a výsledky hlasování ke stanovení 10P v roce 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 26 30 16 Návrh na poskytnutí finančních prostředků dle výsledků 6. ročníku soutěže „Zásobník projektů – město na míru“ pro rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 25 21 16 Návrh na schválení Koncepce sportovní politiky městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 24 29 16 Návrh k realizaci procesu participativního rozpočtu MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 22 20 16 Návrh na schválení čistopisu Generelu veřejných prostranství Prahy 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 23 28 16 Informace o postupu v realizaci návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 21.3 0 16 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Záběhlice a pozemku parc. č. 4078/2 v k. ú. Vinohrady schvalen Zastupitelstvo
Strana 15 z 23První   Předchozí   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30