Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1042      nové hledání >>>
Strana 15 z 21První   Předchozí   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
12.6.2017 12.1 13 16 Návrh na využití předkupního práva k budovám bez č. p./č. e. - garážím stojících na pozemcích parc. č. 2193/8, parc. č. 2239/54, parc. č. 2239/41, parc. č. 2239/1 a 2240/6, k. ú. Vršovice, které jsou ve správě městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 11 12 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 2. schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 10 11 16 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 444/14, ulice Kodaňská 444/11, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
12.6.2017 1 1 16 Návrh na volbu přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 9 10 15 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 9 9 15 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 8 8 15 Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 7 7 15 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 6 6 15 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 231 v k. ú. Strašnice Bytovému družstvu Nučická 5 a 7, IČ: 264 63 229 schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 5 5 15 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 4 4 15 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 159/20, v ulici U Vršovického nádraží 159/12, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 3 3 15 Návrh na finanční vypořádání se spoluvlastníky nemovitostí, domu č. p. 1083, k. ú. Strašnice a pozemků parc. č. 212/1, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 213, zahrada, vše k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 2 2 15 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 16. schvalen Zastupitelstvo
20.3.2017 1 1 15 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2016 do 31. 12. 2016 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 14 18 14 Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 13 14 14 Informace o vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 12 13 14 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 11 12 14 Informace o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 10 11 14 Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 9 10 14 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 731/31, v ulici Na Spojce 731/1, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 8 9 14 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 765/26, v ulici Slovinská 765/15, k. ú. Vršovice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 7 8 14 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/12/2016 ze dne 1. 12. 2016 a návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 233 - parc. č. 3118/15, 3118/14, 3118/13 - zastavěné plochy/nádvoří v k. ú. Strašnice a návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek parc. č. 3126/12 v k. ú. Strašnice „BD Nučická 9 a 11, družstvo“ IČ: 264 49 978 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 6.2 7 14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/38/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 568, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 34, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky Zastupitelstvo
20.2.2017 6.1 6 14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/12/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 459, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 5 5 14 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 10/17/2016, 10/18/2016 a 10/19/2016 ze dne 1. 6. 2016 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 4 4 14 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 7/36/2016 ze dne 14. 1. 2016 k informaci o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 3 3 14 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů pro rok 2017 s tematickým zaměřením pro oblasti kultura; sport, mládež a volný čas; sociální a návazné, zdravotní a adiktologické služby; školství; ochrana životního prostředí a environmentální výchova, včetně rozpočtového opatření schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 2 2 14 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
20.2.2017 1 1 14 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 19 24 13 Návrh na volbu tajemníka/ce Výboru pro strategické investice (VSI) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 18 22 13 Návrh k postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2016, včetně informace o stavu realizací návrhů, které zvítězily v 1. ročníku projektu Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 17 21 13 Návrh na odejmutí nemovitých věcí ze správy městské části Praha 10, a to pozemku parc. č. 2094/2, v k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 16 20 13 Návrh na schválení Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 15 19 13 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvěo poskytnutí dotace DVS/04/03/005692/2016 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 14 18 13 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 pro rok 2016 v Programu – oblast sportu, tělovýchovy a sportovních volnočasových aktivit pro poplatníky místních poplatků ze vstupného – prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 13 17 13 Návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o správě Areálu volného času Gutova ze dne 30. 3. 2012 se společností PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 12 16 13 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 11 15 13 Návrh záměru na prodej pozemku parc. č. 2849/7 - zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v k. ú. Strašnice, vlastníkům jednotek v domech č. p. 1912 a č. p. 1913, zapsaných na LV č. 15162 v k. ú. Strašnice, Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 10.3 14 13 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1877/9 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 10.2 13 13 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice, kromě vlastníka jednotky 1875/1 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 10.1 12 13 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 233 v k. ú. Strašnice družstvu „BD Nučická 9 a 11, družstvo“ IČ: 264 49 978 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 9 11 13 Návrh na koupi pozemků parc. č. 3925/19 a 3925/18, k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 8 10 13 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce – 1. schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 7 9 13 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 6 8 13 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 15. schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 5.2 7 13 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 21/30/2010 ze dne 2. 9. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 464, k. ú. Vršovice, ul. 28. pluku č. o. 39, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 5.1 6 13 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 12/3/2016 ze dne 8. 9. 2016 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 7. 3. 2016 do 4. 4. 2016, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 4 5 13 Návrh na změnu rozpočtu 2016 – Odvod z loterií (RO 3081) schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 3 4 13 Návrh Zásad pro hospodaření MČ Praha 10 v období rozpočtového provizoria na rok 2017 schvalen Zastupitelstvo
1.12.2016 2 3 13 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 schvalen Zastupitelstvo
Strana 15 z 21První   Předchozí   10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30