Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1042      nové hledání >>>
Strana 18 z 21První   Předchozí   12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
14.1.2016 14 28 7 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10 - Malešického zámečku a souvisejících pozemků vše v k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.6 27 7 Návrh na prodej pozemku parc. č. 2838/82 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.5 26 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 644/1, 644/2, 643/8 a 643/10, k. ú. Záběhlice, vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3572, vedeném pro k. ú. Záběhlice schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.4 0 7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 196 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 3214, vedeném pro k. ú. Strašnice neschvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.3 25 7 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 137 v k. ú. Strašnice družstvu „Bytové družstvo Hostýnská 2046 - 2048“, IČ 264 45 972 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.2 0 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1492/9 a parc. č. 1492/11 v k. ú. Strašnice stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 13.1 24 7 Návrh na prodej pozemků parc. č. 1321 a dle GP č. 1531 – 33/2015 ze dne 25. 6. 2015 schváleným KÚ pro hl. m. Prahu, pozemků parc. č. 1322/4 a 1322/5, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.5 23 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 1824/14, v ulici Průběžná 1824/59, k. ú. Strašnice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.4 22 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek č. 663/108, 663/109 a 663/110, v ulici Vršovická 663/73, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.3 21 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup volných nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 14. 9. 2015 do 5. 10. 2015 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.2 20 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 12.1 19 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 11 0 7 Návrh změn Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 10 0 7 Návrh na změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 9 0 7 Návrh záměru na prodej zbytné části domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 8 18 7 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 7.4 17 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 11. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 7.3 16 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 10. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 7.2 15 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 9. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 7.1 14 7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 8. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 6.2 13 7 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/34/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 6.1 12 7 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/28/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - XXII. schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.7 11 7 Návrh na změnu usnesení č. 21/17/2014 ZMČ Praha 10 ze dne 24. 2. 2014  k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1294, k. ú. Vršovice, ul. Vladivostocká č. o. 17, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1291, 1292, 1294, 1293, k. ú. Vršovice, Kubánské nám. 25, 24, ul. Vladivostocká č. o. 17, 19, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.6 10 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 18/15/2013 ze dne 24. 6. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 829, k. ú. Vršovice, ul. K Louži č. o. 10, Praha 10, rozděleném na jednotky schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.5 9 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/63/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 620, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.4 8 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/36/2008 ze dne 4. 12. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2801, k. ú. Záběhlice, ul. Želivecká č. o. 26, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.3 7 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 15/78/2009 ze dne 25. 6. 2009 k návrhu na  uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1940, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 60, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.2 6 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/45/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1264, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1264, 1265, 1266, k. ú. Vršovice, ul. Sportovní č. o. 6, 4 a Přípotoční č. o. 1, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 5.1 5 7 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/43/2008 ze dne 10. 4. 2008 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 443, k. ú. Malešice, ul. Nad Úžlabinou č. o. 16, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 4 4 7 Návrh Zásad pro hospodaření v období rozpočtového provizoria na rok 2016 MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 3 3 7 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 2 2 7 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 1 1 7 Volba nového člena Návrhového výboru ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.10.2015 1 0 6 Návrh na výběr nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 neschvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 33 37 5 k návrhu na vymezení působnosti a náplň činnosti Výboru pro udělování čestného občanství ZMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 0 0 5 Složení slibu nového člena ZMČ k projednání Zastupitelstvo
21.9.2015 14 19 5 Návrh záměru na koupi částí pozemků parc. č. 1873/78, 1873/54 a pozemku parc. č. 1873/79, v k. ú. Vršovice od ČR - ministerstva obrany schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 31 40 5 Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 30 39 5 Informace o průběhu činností ve vile po Karlu Čapkovi schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 29 38 5 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na II. pololetí 2015 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 28 36 5 Informace o postupu zpracování technické analýzy variant lokalit pro umístění sídla ÚMČ P10 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 27 35 5 Návrh na schválení aktualizace Zásad poskytování dotací městské části Praha 10, formulářů žádosti a vyúčtování pro oblasti: sociální; kultura a umění; sport, tělovýchova a volný čas; protidrogová prevence a prevence kriminality; životní prostředí schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 26 34 5 Návrh na uzavření smluv se studenty zařazenými do projektu Studentský dům Záběhlická o poskytování stipendia schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 25 33 5 Informace o záměru zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v objektu na pozemku parcely č. 2128/2, k. ú. Vršovice, ulice K Botiči schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 24 32 5 Návrh na změnu Zřizovací listiny Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 23 31 5 Návrh na změnu Zřizovací listiny Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 22 30 5 Návrh  na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu stadionu Bohemians 1905, a. s. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 21 29 5 Návrh na vyjádření MČ Praha 10 k Návštěvnímu řádu EDEN ARÉNY (Provoznímu řádu) pro SK Slávia Fotbal, a. s. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 20 28 5 Návrh na prodej části pozemku parc. č. 821/1, označené parc. č. 821/8 dle oddělovacího geometrického plánu, k. ú. Strašnice společnosti SAMSON PRAHA, spol. s r. o. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 19.2 27 5 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 134 v k. ú. Strašnice družstvu „HOST 13, 15, 17“, IČ 264 46 545 schvalen Zastupitelstvo
Strana 18 z 21První   Předchozí   12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30