Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1042      nové hledání >>>
Strana 17 z 21První   Předchozí   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
1.6.2016 29 47 10 Návrh na prodloužení termínu předložení Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 za rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 28 46 10 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 806/340, parc. č. 806/342, parc. č. 806/466, parc. č. 806/563, parc. č. 806/564, parc. č. 806/628, parc. č. 806/734, parc. č. 806/740, parc. č. 806/757, parc. č. 806/775, parc. č. 806/895, id 1/8 pozemku parc. č. 806/896, vše v k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 27 45 10 Návrh změn Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 26 44 10 Návrh na změnu Zásad pro prodej nebytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji v souladu s prováděcím předpisem privatizace domovního fondu svěřeného městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 25 43 10 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/114/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na vyhodnocení veřejné výzvy na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 24 42 10 Návrh na zrušení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 731/31 v domě Na Spojce 731/1, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 20. 7. 2015 do 31. 8. 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 23 41 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 112/14 v domě Krymská 112/4, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 22 40 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajaté nebytové jednotky č. 742/25, v ulici Žitomírská 742/22, k. ú. Vršovice, Praha 10, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče Zastupitelstvo
1.6.2016 21 39 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 20 38 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 12. 10. 2015 do 2. 11. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 19 37 10 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek formou elektronických aukcí v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 18 36 10 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/13/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 6. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 17 35 10 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/16/2015 ze dne 22. 6. 2015 k informaci o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.6 34 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/129/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1382, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 23, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.5 33 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/42/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 706, k. ú. Vinohrady, ul. Rybalkova č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleném na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.4 32 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/27/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 2461, k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, Praha 10, včetně zastavěných pozemků ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 2461, 2462 k. ú. Vinohrady, ul. Mrštíkova č. o. 5, ul. Nad Olšinami č. o. 11, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.3 31 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/21/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1066, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 3, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1064, 1065, 1066, 1067, k. ú. Vršovice, ul. Jerevanská č. o. 7, 5, 3, 1, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.2 30 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/12/2015 ze dne 22. 6. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 16.1 29 10 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/22/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 15 28 10 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 31. 3. 2016, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 14 27 10 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2015 do 31. 12. 2015 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 13 26 10 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 12.2 25 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 13. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 12.1 24 10 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 12. schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 11 23 10 Návrh na realizaci místní Agendy 21 a na členství městské části Praha 10 v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR) schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 10 22 10 Návrh k realizaci procesu participativní rozpočet MČ Praha 10 – projekt Moje stopa schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 9 21 10 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 - 2016 pro oblast sportu - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 8 20 10 Návrh na ukončení směnné smlouvy uzavřené dne 1. 10. 2014 se společností BOHEMIANS REAL, a. s., a odejmutí pozemku parc. č. 1121/1 v kat. území Vršovice ze svěřené správy městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 7 19 10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba ploch veřejné zeleně na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 6 18 10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Úklid chodníků a svoz odpadkových košů na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 5 17 10 Návrh na zadání veřejné zakázky „Správa a údržba dětských hřišť, sportovišť a agility hřišť na území MČ Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 4 16 10 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
1.6.2016 3 15 10 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
30.3.2016 3 8 Návrh na rozšíření počtu členů Finančního výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (FiV) schvalen Zastupitelstvo
30.3.2016 3 4 8 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2016 schvalen Zastupitelstvo
30.3.2016 2 2 8 Návrh na volbu člena Finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
30.3.2016 1 1 8 Návrh na volbu člena Výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 27 0 7 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů neschvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 26 36 7 Informace o přípravě návrhu Koncepce sociálního bydlení schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 25 0 7 Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 24 0 7 Návrh způsobu zajištění informování občanů MČ Praha 10 po 1. 1. 2016 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 23 35 7 Návrh na změnu tajemnice Sportovního výboru (VSP) Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 22 0 7 Návrh na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo obdobném poměru, pro kalendářní rok 2016 stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 21 34 7 Návrh na stanovení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 20 33 7 Informace k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 19 0 7 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 – 2016 pro oblast sportu, prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy stazen Zastupitelstvo
14.1.2016 18 32 7 Návrh na schválení Zásad pro poskytování stipendia MČ Praha 10 pro studenty zařazené do programu podpory studia dětí odcházejících z dětských domovů či obdobného zařízení nebo dětí, které prošly náhradní rodinnou péčí a jsou absolventy středních škol s maturitou schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 17 31 7 Návrh záměru na restrukturalizaci údržby veřejné zeleně a zabezpečení čistoty veřejných prostor na území městské části Praha 10 a její zefektivnění schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 16 30 7 Návrh na úpravu závazného limitu stanoveného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., v rozpočtu pro rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
14.1.2016 15 29 7 Návrh na poskytnutí mimořádného příspěvku Společenství Vršovická 1461, 1462, Uzbecká 1463, Moskevská 1464, Praha 10 na rekonstrukci pochozích teras stavebně propojených s objektem ÚMČ Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 17 z 21První   Předchozí   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30