Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1081      nové hledání >>>
Strana 20 z 22První   Předchozí   13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
21.9.2015 13.1 16 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytové jednotky č. 1915/15 v domě Záběhlická 16, Praha 10, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 12 15 5 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 04-06/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 11.3 14 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 7. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 11.2 13 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 11.1 12 5 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 5. schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 10 11 5 Návrh na zadání veřejné zakázky „Rámcová smlouva na stavební práce spočívající v realizaci výstavby, oprav a rekonstrukcí bytového fondu, školských, sociálních, administrativních a zdravotních objektů městské části Praha 10“ schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 9 10 5 Návrh restrukturalizace správy nemovitého majetku svěřeného městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 8 9 5 Návrh na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního bydlení schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 7 8 5 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 6 7 5 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/125/2010 ze dne 8. 6. 2010 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 2005, k. ú. Strašnice, ul. Donatellova č. o. 2, Praha 10 s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 5 6 5 Zpráva o hospodaření městské části Praha 10 k 30. 6. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených RMČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 4 5 5 Zpráva o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 3 4 5 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK – chodníkový program schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 1 2 5 Informace o postupu v realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015 schvalen Zastupitelstvo
21.9.2015 2 3 5 Návrh na převod finančních prostředků na hlavní město Prahu pro TSK - rekonstrukce tramvajové zastávky Průběžná schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 29 4 4 k informaci o splnění úkolu uloženého usnesením ZMČ č. 3/44/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 28 3 4 k informaci o usnesení RHMP č. 1441 ze dne 16. 6. 2015 k dalšímu postupu ve věci nabytí nemovitostí v k.ú. Vršovice od společnosti BOHEMIANS REAL, a. s., do vlastnictví hlavního města Prahy (fotbalový stadion „Ďolíček“) schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 27 2 4 k návrhu na zrušení usnesení ZMČ č. 21/6/2014 ze dne 24. 2. 2014 k informaci o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 7 16 4 Informace o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 26 36 4 Informace o výsledcích projednání řešení nejvhodnějšího systému zajištění komplexních služeb IT na ÚMČ Praha 10 ve FiV a KMN schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 25 35 4 Návrh na změnu stanov společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 24 34 4 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 23 33 4 Návrh na zrušení části usnesení ZMČ č. 19/59/2013 ze dne 23. 9. 2013 a návrh na nové schválení změny a doplnění smluvních vztahů vztahujících se k prodeji domu Moskevská 77/4 a okolních pozemků společnosti Magnolia Invest, a. s. schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 22 32 4 Návrh k realizaci procesu uplatnění participativní části rozpočtu MČ Praha 10 v roce 2015 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 21 31 4 Návrh pravidel pro volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 20 30 4 Návrh na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 19 29 4 Návrh na schválení zpracování Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2017 - 2020 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 18 28 4 Informace k vyhodnocení plnění cílů Koncepce prevence nežádoucích sociálních jevů u dětí a mládeže na území městské části Praha 10 na období 2011 – 2014 za rok 2014 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 17 27 4 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 dle vyhlášených programů na rok 2015 pro oblasti Sociální; Kultura a umění; Sport, tělovýchova a volný čas; Protidrogová prevence a prevence kriminality; Životní prostředí - prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 16 26 4 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 15 25 4 Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, a to pozemků parc. č. 2836/1 a parc. č. 2836/4 v k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 14.2 24 4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 85 v k. ú. Malešice družstvu „Útulná blok 42, bytové družstvo“, IČ 256 73 611 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 14.1 23 4 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 122 v k. ú. Malešice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 763, vedeném pro k. ú. Malešice schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 13 22 4 Návrh záměru prodeje nebytových jednotek v domech, kde proběhla privatizace bytového fondu a v domech nově rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 12 21 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 1. 4. 2015 do 4. 5. 2015 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 11 20 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/16/2009 ze dne 24. 9. 2009 k návrhu na uzavření kupních smluv a směnných smluv ke garážím v ul. Sámova, umístěných na pozemcích 1033/1 a 1033/31, k. ú. Vršovice schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 10 19 4 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 23/38/2014 ze dne 26. 5. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 24. 2. 2014 do 24. 3. 2014 schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 9 18 4 Návrh na zrušení usnesení ZMČ Praha 10 č. 6/34/2011 a č. 6/35/2011 ze dne 7. 9. 2011 k návrhu na převod vlastnictví nebytové jednotky č. 2798/61 a č. 2798/64, ulice Želivecká 2798/30, Praha 10, oprávněnému nájemci schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 8 17 4 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 1 – 3/2015 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 6.2 15 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 4. schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 6.1 14 4 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 3. schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.5 13 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/10/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 715, k. ú. Vršovice, ul. Bulharská č. o. 39, Praha 10, rozděleném na jednotky, včetně zastavěného pozemku schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.4 12 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/67/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 981, k. ú. Michle, ul. Nad Vršovskou horou č. o. 3, Praha 10, rozděleném na jednotky schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.3 11 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/41/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1140, k. ú. Strašnice, ul. Nad Primaskou č. o. 32, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.2 10 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 8/34/2011 ze dne 12. 12. 2011 k návrhu záměru na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1938, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, Praha 10, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1938, 1939, 1940 a 1941, k. ú. Strašnice, ul. Průběžná č. o. 56, 58, 60 a 62, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 5.1 9 4 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/29/2011 ze dne 29. 6. 2011 k návrhu na uzavření smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek budovy č. p. 1039, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 84, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 4 8 4 Návrh na zřízení ad hoc Komise pro udělování čestného občanství schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 3 7 4 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 31. 3. 2015, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 2 6 4 Závěrečný účet MČ Praha 10 k 31. 12. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
22.6.2015 1 5 4 Návrh na volbu přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
Strana 20 z 22První   Předchozí   13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30