Závěrečný účet MČ Praha 10 za rok 2023

Usnesení ZMČ (PDF, 780 kB)
Důvodová zpráva k usnesení ZMČ Praha 10 (PDF, 890 kB)
Příloha č. 1 - Tabulková část čerpání rozpočtu k 31.12.2023 (PDF, 13 MB)
Příloha č. 2 - Finanční vypořádání za rok 2023 (PDF, 184 kB)
Příloha č. 3 - Komentář k výsledkům zdaňované činnosti (PDF, 366 kB)
Příloha č. 4 - Čerpání plánu zdaňované činnosti k 31.12.2023 (PDF, 2,8 MB)
Příloha č. 5 - PRAHA 10 - Majetková, a.s. Výroční zpráva 2023 (PDF, 7 MB)
Příloha č. 6 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 (PDF, 7,5 MB)
Příloha č. 7 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2023 (PDF, 8,3 MB)
Příloha č. 8 - 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu r. 2023 (PDF, 4 MB)
Příloha č. 9 - Rozvaha r. 2023 (PDF, 1 MB)
Příloha č. 10 - Výkaz zisku a ztráty r. 2023 (PDF, 815 kB)
Příloha č. 11 - Přehled o peněžních tocích r. 2023 (PDF, 500 kB)
Příloha č. 12 - Přehled o změnách vlastního kapitálu r. 2023 (PDF, 450 kB)
Příloha č. 13 - Příloha k účetní závěrce r. 2023 (PDF, 1,75 MB)
Příloha č. 14 - Stav bankovních účtů, fondů, pohledávek a závazků k 31.12.2023 (PDF, 940 kB)
Příloha č. 15 - Rozdělení hospodářského výsledku - ZŠ, MŠ, ŠJ, KD (PDF, 600 kB)
Příloha č. 16 - Rozdělení hospodářského výsledku - CSOP, LDN (PDF, 560 kB)
Příloha č. 17 - Tabulková část čerpání rozpočtu ZŠ, MŠ, ŠJ, KD (PDF, 3,9 MB)
Příloha č. 18 - Závěrečný účet za rok 2023 (PDF, 3,3 MB)
Příloha č. 19 - Přehled rozpočtových opatření (PDF, 250 kB)
Příloha č. 20 - Seznam zkratek (PDF, 100 kB)
Příloha č. 22 - Usnesení FiV (PDF, 350 kB)
Příloha č. 23 - Nápravná opatření 2023 (PDF, 3,1 MB)

 

Mohlo by vás také zajímat