Srpen 2013

Vybrané akce srpen 2013

 

QR kódy v Praze 10
(Akci pořádala MČ Praha 10.)

Praha 10 předala v srpnu 2013 štítky s QR kódy několika základním školám. QR kódy jsou umístěny na budovách Základní školy Brigádníků, ZŠ Eden, ZŠ Gutova, ZŠ Hostýnská a ZŠ Nad Vodovodem. Zájemci získají díky QR kódu stručné informace o historii školy, zajímavostech a školních projektech.