Moje stopa - participativní rozpočet MČ Praha 10

Participativní rozpočet je procesem přímé demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa (města, obce, jejich částí) diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu na konkrétní projekty, které obyvatelé sami navrhnou a představí veřejnosti. Tomuto procesu předchází rozhodnutí místní samosprávy, kterým je určena konkrétní část z veřejného rozpočtu pro participativné rozpočet.

Průkopníkem participativního rozpočtu se v 80. letech 20. století stala radnice v brazilském Porto Alegre. Z Brazílie se pak projekty tohoto typu rozšířily nejen do dalších latinskoamerických zemí, ale i do Evropy. V současné době je nejvíce projektů na základě participativního rozpočtu realizováno v Británii a Portugalsku, první projekty se uskutečnily také na Slovensku.

V Praze 10 bylo zastupitelstvem již po čtyři léta po sobě rozhodnuto, že pro tuto formu zapojení obyvatel do rozhodování je vyčleněna částka 5 000 000 Kč.

Více informací se můžete dočíst v metodické příručce společnosti Agora CE, o. p. s., na jejímž vzniku se podíleli i zaměstnanci MČ Praha 10.

2020: Již 5. ročník Mojí stopy na Praze 10

Více informací o projektu najdete na webu www.mojestopa.cz, nebo na Facebooku.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10