Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo
  Druh usnesení: Zastupitelstvo
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 1081      nové hledání >>>
Strana 21 z 22První   Předchozí   13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
27.3.2015 6 10 3 Informace o projektu udělování „Čestného občanství Prahy 10“ schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.1 11 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/25/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek budovy č. p. 1415, k. ú. Vršovice, ul. Taškentská č. o. 4, Praha 10, s oprávněnými nájemci schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.2 12 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 11/74/2012 ze dne 25. 6. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 459, k. ú. Vršovice, ul. Konopišťská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.3 13 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 13/11/2012 ze dne 5. 11. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 710, k. ú. Vršovice, ul. Ruská č. o. 80, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.4 14 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 14/4/2012 ze dne 10. 12. 2012 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 781, k. ú. Vršovice, ul. Žitomírská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.5 15 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/15/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1859, k. ú. Strašnice, ul. Krátká č. o. 20, Praha 10, rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.6 16 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/31/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 92, k. ú. Michle, ul. Elektrárenská č. o. 10, Praha 10, včetně zastavěných pozemků pod předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.7 17 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/34/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1050, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 48, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.8 18 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/48/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu na uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci domu č. p. 1272, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 4, včetně zastavěných pozemků a pozemků souvisejících s předmětnými domy ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1271, 1272, 1273 a 1274, k. ú. Vršovice, ul. Kubánské nám. č. o. 5 a 4 a ul. Litevská č. o. 2 a 4, Praha 10, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.9 19 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/58/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1253, k. ú. Vršovice, ul. Norská č. o. 4, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.10 20 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/63/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.11 21 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/14/2013 ze dne 23. 9. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 667, k. ú. Vršovice, ul. Moskevská č. o. 68, Praha 10, včetně zastavěných pozemků souvisejících s předmětným domem rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.12 22 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/11/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1008, k. ú. Vršovice, ul. Holandská č. o. 13, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.13 23 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/17/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 11, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1195, 1196, 1197, 1198, 1199 a 1200, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 1, 3, 5, 7, 9 a 11, rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.14 24 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/19/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1281, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1281, 1282, k. ú. Vršovice, ul. Litevská č. o. 3 a 1, rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 7.15 25 3 Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/20/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1861, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, Praha 10, ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1861, 1862, 1863, 1864, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě č. o. 63, 65, 67, 69, rozdělených na jednotky schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 8 26 3 Návrh záměru prodeje volných bytových jednotek v domech, které byly schváleny k prodeji po jednotkách schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 9 27 3 Návrh na poskytnutí přímé adresné finanční podpory za období 10-12/2014 z důvodu jednostranného zvýšení nájemného z bytu schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 10 28 3 Informace o průběhu prodeje domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ulice Nad Vodovodem 595/23 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 11 29 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 8. 10. 2014 do 3. 11. 2014 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 12 30 3 Návrh odkupu spoluvlastnických podílů na nemovitosti domu č. p. 658, s příslušenstvím a pozemky parc. č. 1019/2 a 1019/12, Mrštíkova ul. č. o. 39, k. ú. Strašnice, od spoluvlastníků schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 13.1 31 3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 61 v k. ú. Vršovice družstvu Bytové družstvo DOMUS, IČ 257 29 039 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 13.2 32 3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 194 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek zapsaných na LV č. 2577, vedeném pro k. ú. Strašnice schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 13.3 33 3 Návrh na prodej pozemků dle vymezeného celku č. 271 v k. ú. Záběhlice družstvu Bytové družstvo HVOZDÍKOVÁ 911, IČ 630 81 121 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 14.1 34 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 1. schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 14.2 35 3 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 2. schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 15 36 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 16 38 3 Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o správě areálu volného času Gutova uzavřené se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 17 39 3 Vyhodnocení plnění priorit Střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014 - 2016 za rok 2014 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 18 40 3 Informace k Akčnímu plánu městské části Praha 10 na rok 2015 – prováděcí dokument ke Střednědobému plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 19 41 3 Informace o projednávání přestupků proti zákonu o místním referendu schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 20 42 3 Plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na I. pololetí 2015 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 21 43 3 Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s. na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 15 37 3 Informace o činnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 22 44 3 k návrhu na přípravu zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 1 2 3 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 2 1 3 Návrh rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 3 4 3 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9. 2014, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 4.1 5 3 Návrh na vymezení působnosti výboru životního prostředí schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 4.2 6 3 Návrh na vymezení působnosti výboru dopravy a cyklostezek schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 4.3 7 3 Návrh na vymezení působnosti výboru zdravotního a sociálního schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 4.4 8 3 Návrh na vymezení působnosti výboru sportovního schvalen Zastupitelstvo
27.3.2015 5 9 3 Návrh záměru na zadání veřejné zakázky Poskytování komplexního outsourcingu ICT na ÚMČ Praha 10" schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 4 2 k návrhu na stanovení výše odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 10 schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 5 2 k návrhu na stanovení paušální částky jako náhrady výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva, který není v pracovním nebo jiném obdobném poměru, pro kalendářní rok 2015 schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 6 2 ke zprávě o činnosti rady MČ Praha 10 za období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2014 schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 7 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 16/57/2013 ze dne 29. 4. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 765, k. ú. Vršovice, ul. Slovinská č. o. 15, Praha 10, včetně zastavěného pozemku pod předmětným domem, rozděleným na jednotky schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 8 2 k návrhu na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 20/20/2013 ze dne 16. 12. 2013 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 1307, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, Praha 10 ze stavebně technického celku, tj. domů č. p. 1307, 1308 a 1309, k. ú. Vršovice, ul. Na Louži č. o. 21, 23 a 25, rozděleného na jednotky schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 9 2 k návrhu na prodej domu č. p. 595 s jeho příslušenstvím a pozemků parc. č. 1362, 1363/1 a 1363/2, k. ú. Strašnice, ul. Nad Vodovodem 595/23, oprávněnému nájemci schvalen Zastupitelstvo
26.1.2015 10 2 k informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 2461/12 v domě Mrštíkova 2461/5, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – XXII. schvalen Zastupitelstvo
Strana 21 z 22První   Předchozí   13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30