Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 11 z 157První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
7.12.2021 975 23 k informaci o učiněných opatřeních v souvislosti s návrhem plánu nutné údržby stávající budovy radnice MČ Praha 10 Rada
7.12.2021 974 23 k návrhu programu 27. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 Rada
7.12.2021 973 23 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa - projekt „MHMP - sociální bydlení“ - období leden - červen 2021 Rada
7.12.2021 972 23 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace DVS/82/03/001275/2021 Rada
7.12.2021 971 23 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2132) Rada
7.12.2021 970 23 k návrhu aktualizace odpisových plánů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2021 ve správě příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - mateřské a základní školy, školní jídelna a KD Barikádníků Rada
7.12.2021 969 23 k informaci o nákupu elektrické energie a zemního plynu pro Městskou část Praha 10 a zřízené organizace na komoditní burze Rada
7.12.2021 968 23 ke zprávě o realizaci projektu Moje stopa v roce 2021 Rada
7.12.2021 967 23 k návrhu na uzavření trojstranné Darovací smlouvy Rada
7.12.2021 966 23 k návrhu na schválení rozpočtu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na rok 2022 Rada
7.12.2021 965 23 k návrhu na schválení střednědobého výhledu nákladů a výnosů příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 10 - Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o., a Léčebny dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o., na roky 2023 až 2027 Rada
7.12.2021 964 23 k návrhu na vyhlášení dotačního programu městské části Praha 10 na podporu dětí z MČ Praha 10 s těžkým zdravotním postižením a jejich rodin pro rok 2022 Rada
7.12.2021 963 23 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1144 na akci „Rekonstrukce MŠ Jasmínová, Praha 10 - výměna oken objektu“ Rada
7.12.2021 962 23 k návrhu na prodloužení termínu úkolu vyplývajícího z usnesení RMČ č. 678 ze dne 7. 9. 2021 k návrhu na zahájení přípravy projektu „Elektronický oběh účetních dokladů“ v prostředí ÚMČ Praha 10 Rada
7.12.2021 961 23 k návrhu na prodej a uzavření smlouvy o převodu bytové jednotky č. 773/7, ul. Minská 773/8, k. ú. Vršovice, Praha Rada
7.12.2021 960 23 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k pronájmu pozemku parc. č. 2838/46 Strašnice družstvu HOME Resort Plus Rada
7.12.2021 959 23 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4471/1 v k. ú. Strašnice ****************** Rada
7.12.2021 958 23 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 4471/1 v k. ú. Strašnice manželům ************* Rada
7.12.2021 957 23 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji pozemku parc. č. 2742/2 v k. ú. Strašnice Rada
7.12.2021 956 23 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k nabytí pozemků parc. č. 324/1, 324/2, 324/4, 324/6 v k. ú. Strašnice od DPP, a. s., do vlastnictví hl. m. Prahy Rada
7.12.2021 955 23 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 570 v k. ú. Záběhlice Rada
7.12.2021 954 23 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k úplatnému nabytí pozemků parc. č. 2202/3, parc. č. 2202/4 v k. ú. Vršovice Rada
7.12.2021 953 23 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu pozemků parc. č. 4302/119, 120, 122, 125, 126, 245, 246 v k. ú. Strašnice Rada
7.12.2021 952 23 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 12. Rada
7.12.2021 951 23 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 34. Rada
7.12.2021 950 23 k návrhu na uzavření Dohody o narovnání a následné uzavření kupní smlouvy na pozemky parc. č. 2838, parc. č. 2839 a parc. č. 2840 vše v k. ú. Vinohrady mezi MČ Praha 10 a Společenstvím pro dům 1158/17 Dykova, IČO 275 67 231 Rada
7.12.2021 949 23 k návrhu na zpětvzetí výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru Rada
7.12.2021 948 23 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada
7.12.2021 947 23 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
7.12.2021 946 23 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0777 na akci „Oprava a sanace fasády činžovního domu Norská 603/16, Praha 10“ Rada
7.12.2021 945 23 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Revitalizace pozemku Ke Skalkám - Moje stopa, parc. č. 2527/1, k. ú. Záběhlice“ Rada
7.12.2021 944 23 ke zprávě o výsledcích Ankety spokojenosti návštěvníků ÚMČ 2021 Rada
7.12.2021 943 23 k návrhu na schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
30.11.2021 942 22 k podání adresovanému RMČ:
K problematice graffiti na území MČ Praha 10 - II. (**********************, ze dne 25. 11. 2021)
Rada
30.11.2021 941 22 k podání adresovanému RMČ:
K problematice graffiti na území MČ Praha 10 (***************************, ze dne 24. 11. 2021)
Rada
30.11.2021 939 22 k podání adresovanému RMČ:
Návrh na změnu názvu zastávky Mírová (**************************, ze dne 18. 11. 2021)
Rada
30.11.2021 940 22 k podání adresovanému RMČ:
Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu bytu (*****************************, ze dne 22. 11. 2021)
Rada
30.11.2021 938 22 k návrhu na prodloužení termínu vyplývajícího z usnesení RMČ Praha 10 č. 377 ze dne 18. 5. 2021 k návrhu na způsob předkládání podkladových materiálů, které jsou určeny pro jednání Zastupitelstva městské části Praha 10 a Rady městské části Praha 10, v digitální podobě Rada
30.11.2021 937 22 k návrhu na schválení podání žádosti o individuální účelovou neinvestiční dotaci v rámci projektu „MHMP - sociální bydlení“ Rada
30.11.2021 936 22 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0021 - Životní prostředí Rada
30.11.2021 934 22 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů - přesun finančních prostředků z odvětví 0051 - Sociální věci do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
30.11.2021 935 22 k návrhu na změnu rozpočtu v oblasti neinvestičních výdajů – odvětví 0051 - Sociální věci - vratka nevyčerpané části finančních prostředků z poskytnuté dotace HMP na podporu projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni Rada
30.11.2021 933 22 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
30.11.2021 932 22 k návrhu na rozpracování usnesení 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10, které se konalo dne 15. listopadu 2021 Rada
30.11.2021 931 22 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8048) Rada
30.11.2021 929 22 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2021 svěřeného Léčebně dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. Rada
30.11.2021 930 22 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu z MPSV na podporu registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2021 - II v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2124) Rada
30.11.2021 928 22 k návrhu na změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku na rok 2021 svěřeného Centru sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
30.11.2021 927 22 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za 3. čtvrtletí 2021 Rada
30.11.2021 926 22 k návrhu na udělení mimořádné odměny pracovnici pověřené řízením Centra sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. Rada
Strana 11 z 157První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30