Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s., na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů

Datum přijetí: 20.3.2017
Číslo usnesení: 15/9/2017
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

a)informaci o řešení důsledků smluvního vztahu se společností KEY INVESTMENTS, a. s. na základě smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů a dalším vývoji ve věci dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b)informaci o nabídce na odkup dluhopisů ESP ISIN SK4120005877 učiněné společností Charlton, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČO: 649 48 307 ze dne 9. 1. 2017 dle důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

c)právní a ekonomická stanoviska k nabídce na odkup dluhopisů ESP dle příloh předloženého materiálu

 

II.   schvaluje

a)přijetí nabídky na odkup dluhopisů ESP ISIN SK4120005877 ze dne 9. 1. 2017 učiněné společností Charlton, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČO: 649 48 307, která je přílohou č. 3 předloženého materiálu

 

b)prodej 234 ks dluhopisů ESP ISIN SK4120005877 emitenta E SIDE PROPERTY Limited o nominální hodnotě 1 ks dluhopisu ve výši 500 000,- Kč za nabízenou kupní cenu ve výši 50 % nominální hodnoty dluhopisů, tj. celkem za 58 500 000 Kč, společnosti Charlton, a. s., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČO: 649 48 307

 

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    realizovat prodej 234 ks dluhopisů ESP ISIN SK4120005877 schválený v bodě II. tohoto usnesení

Termín: 30. 4. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-025954/2017

Zpět na začátek usnesení