Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh záměru na realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice

Datum přijetí: 20.3.2017
Číslo usnesení: 15/8/2017
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí 

informaci o přípravě rekonstrukce Polikliniky Malešice dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

a)záměr rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice v letech 2017 - 2019 dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

b)uzavření Memoranda o spolupráci při rekonstrukci Polikliniky Malešice ve znění dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. uzavřít Memorandum o spolupráci při rekonstrukci Polikliniky Malešice schválené v bodě II. b) tohoto usnesení

Termín: 10. 4. 2017

 

 

 

- 2 -

 

 

1.2.    ve spolupráci s Výborem pro strategické investice ZMČ Praha 10 a Komisí pro záležitosti rekonstrukce polikliniky Malešice realizovat jednotlivé kroky při přípravě a samotné realizaci rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice v souladu se záměrem schváleným v bodě II. a) tohoto usnesení a Memorandem o spolupráci při rekonstrukci Polikliniky Malešice schváleným v bodě II. b) tohoto usnesení

Kontrolní termín: 31. 12. 2019

 

1.3.    předložit ZMČ Praha 10 informaci o průběhu realizace záměru rekonstrukce objektu Polikliniky Malešice

 

Termín: 30. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:      P10-027461/2017

Zpět na začátek usnesení