Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 20.3.2017
Číslo usnesení: 15/5/2017
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016

 

b)prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 10. 10. 2016 do 7. 11. 2016, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

 

Datum narození

kupujícího

(IČ u právnické osoby)

 

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Odhadní

cena v Kč

Nad Primaskou

1140/32

Strašnice

1140/19

fotoateliér

1.PP

43,3

xxx

 

xxx

 

1 264 000

669 460

 

 

 

- 2 -

 

Révová

1077/18

Strašnice

 

1077/11

fotoateliér

1.PP

59,3

Target Pictures Production,

s. r. o.

264 93 233

2 353 000

857 980

Slovinská

994/25

Vršovice

994/24

ateliér

7.NP

44,3

xxx

xxx

2 116 566

813 560

Taškentská

1414/6

Vršovice

1414/31

ateliér

12.NP

85

Skupina-L,

s. r. o.

272 03 689

3 502 000

1 361 620

Záběhlická

1749/39

Záběhlice

1749/19

fotoateliér

4.NP

14

xxx

xxx

655 000

212 410

 

II. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s vítěznými uchazeči dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:   P10-017576/2017

Zpět na začátek usnesení