Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené správy městské části Praha 10, pozemků v k. ú. Strašnice

Datum přijetí: 20.3.2017
Číslo usnesení: 15/7/2017
Číslo materiálu: 7
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

I.    schvaluje

návrh na svěření věcí z vlastnictví hlavního města Prahy městské části Praha 10, a to pozemků:

parc. č. 13/19 o výměře 425 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 153/2 o výměře 2032 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 192/16 o výměře 58 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 192/79 o výměře 27 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 192/81 o výměře 189 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

1/3 podílu parc. č. 242/1 o výměře 1189 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 242/3 o výměře 519 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 242/4 o výměře 646 m2, ostatní plocha, zeleň,

3/4 podílu parc. č. 688/1 o výměře 786 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 836/3 o výměře 187 m2, zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr,

parc. č. 940/3 o výměře 165 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 1463/19 o výměře 600 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 1598/1 o výměře 526 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2244/127 o výměře 1156 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2244/173 o výměře 9136 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2244/219 o výměře 134 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2244/226 o výměře 56 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2244/230 o výměře 122 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2773/11 o výměře 1367 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2798/1 o výměře 4636 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2798/416 o výměře 1374 m2, ostatní plocha, zeleň,

- 2 -

 

 

 

parc. č. 2808/1 o výměře 4145 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

část parc. č. 2808/5 o výměře cca 3026 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2808/19 o výměře 7 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2808/20 o výměře 1399 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2809/38 o výměře 426 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 2809/52 o výměře 253 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2810/11 o výměře 4448 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2813/1 o výměře 3299 m2, zahrada,

parc. č. 2813/2 o výměře 539 m2, zahrada,

parc. č. 2813/4 o výměře 449 m2, zahrada,

parc. č. 2813/5 o výměře 707 m2, zahrada,

parc. č. 2814/1 o výměře 1546 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2814/2 o výměře 591 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2814/3 o výměře 3898 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2814/4 o výměře 1408 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2814/5 o výměře 15 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2814/6 o výměře 569 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2814/7 o výměře 626 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2814/8 o výměře 698 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2814/9 o výměře 214 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2814/10 o výměře 240 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 2838/34 o výměře 7829 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2838/108 o výměře 848 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2838/109 o výměře 244 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 2845/1 o výměře 7063 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3047/4 o výměře 3744 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 3047/5 o výměře 2683 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 3115/30 o výměře 5510 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3115/31 o výměře 244 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3115/33 o výměře 107 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3115/34 o výměře 69 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

parc. č. 3115/35 o výměře 292 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3118/119 o výměře 946 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3220/11 o výměře 9252 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3220/48 o výměře 936 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3235/1 o výměře 5865 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3289/10 o výměře 3057 m2, ostatní plocha, zeleň,

část parc. č. 3432/1 o výměře cca 1407 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 3432/74 o výměře 399 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4021/11 o výměře 360 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4021/12 o výměře 508 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4021/18 o výměře 393 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4021/19 o výměře 6619 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4021/32 o výměře 3608 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4021/36 o výměře 16 m2, ostatní plocha, zeleň,

parc. č. 4022/1 o výměře 2846 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

 

- 3 -

 

parc. č. 4022/23 o výměře 297 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

parc. č. 4022/24 o výměře 1242 m2, ostatní plocha, jiná plocha,

část parc. č. 4489/1 o výměře cca 202 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,

část parc. č. 4491/1 o výměře cca 2620 m2, ostatní plocha, silnice,

část parc. č. 4491/2 o výměře cca 1036 m2, ostatní plocha, silnice,

 

vše v k. ú. Strašnice

 

II. ukládá

1.Radě MČ Praha 10

1.1. pověřit Bc. Martina Pecánka, vedoucího OŽD, k informování odboru evidence majetku MHMP o  usnesení Zastupitelstva městské části Praha 10 dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 27. 6. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Zoufalík, uvolněný člen RMČ

Číslo tisku:      P10-012347/2017

Zpět na začátek usnesení