Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 16.

Datum přijetí: 20.3.2017
Číslo usnesení: 15/2/2017
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

informaci o průběhu výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

         

II. schvaluje

a)vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 16., dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

b)prodej volných bytových jednotek na základě výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 16., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Pořadí

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Veli-kost bytu

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČ u právnické osoby)

Bajkalská

1191

16

1191/05

1+1

1 226 000

2 477 110

xxx

xxx

xxx

xxx

2

Holandská

115

18

115/09

1+0

371 000

1 350 000

xxx

xxx

3

Na Spojce

731

1

731/30

1+1

1 511 000

3 440 454

xxx

xxx

4

Bajkalská

1173

34

1173/7

2+1

1 778 000

3 608 485

xxx

xxx

 

 

- 2 -

 

 

5

Černomořská

371

16

371/03

1+1

777 000

2 370 000

xxx

xxx

6

Jakutská

1195

1

1195/09

3+1

2 488 000

4 712 000

xxx

xxx

7

Jakutská

1195

1

1195/03

1+0

746 000

1 630 000

Výběr Reality, s.r.o.

256 76 377

8

Jakutská

1195

1

1195/07

2+1

2 398 000

4 205 000

xxx

xxx

9

Na Spojce

731

1

731/21

1+1

1 867 000

2 892 005

Výběr Reality, s.r.o.

256 76 377

10

Kišiněvská

801

6

801/2

2+1

1 800 000

3 005 000

AAA Realitní fond, a. s.

274 13 934

 

 

III. ukládá

     1.  Radě MČ Praha 10

1.1.  uzavřít kupní smlouvy na prodej volných bytových jednotek dle bodu II. tohoto usnesení

Termín: 29. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. zástupce starosty

Číslo tisku:    P10-005148/2017

Zpět na začátek usnesení