Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/1/2020
Číslo materiálu: 1
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

do funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 10, v souladu s ustanovením § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tyto kandidáty:

   

  1. Annu Diblíkovou, Mgr.
  2. Radmilu Exnerovou
  3. Lidmilu Leškovou
  4. Martinu Liebovou, Mgr.
  5. Věru Vithovou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Satke, předseda NaV

Číslo tisku:    P10-098481/2020

Zpět na začátek usnesení