Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/2/2020
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) změny Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu;

b) znění Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

1.1. podepsat Jednací řád zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 schválený dle bodu I. b) tohoto usnesení

                                                                                              Termín: 14. 10. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-092979/2020

Zpět na začátek usnesení