Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o dalších opatřeních MČ Praha 10 proti šíření koronavirové nákazy COVID-19

Datum přijetí: 30.9.2020
Číslo usnesení: 19/5/2020
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. bere na vědomí

informaci o dalších opatřeních MČ Praha 10 proti šíření koronavirové nákazy COVID-19 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

Předkladatel:       R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-100483/2020

Zpět na začátek usnesení