Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/8/2018
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce akceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče
  2. prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích dle této tabulky:

 

Adresa k. ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití/

kolaudace

Podlaží

Plocha m²

Kupující

Datum narození

kupujícího

(IČO u právnické osoby)

Kupní

cena v Kč

Odhadní

cena v Kč

Brtnická

1034/8

Michle

1034/13

Ateliér/

ateliér

3.NP

23,6

******

******

1 307 000

813 340

Moskevská

667/68

Vršovice

667/25

Dílna/

provozovna

1.PP

39,9

******

******

1 667 000

1 028 050

- 2 -

 

Minská

775/4

Vršovice

775/25

Zkušebna/

zkušebna

2.PP

43

******

******

279 543

253 150

 

 

II. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít kupní smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s vítěznými uchazeči dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín:  31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-017401/2018

Zpět na začátek usnesení