Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/20/2015 ze dne 27. 3. 2015 k návrhu záměru na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek s oprávněnými nájemci v domě č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně zastavěného pozemku rozděleného na jednotky

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/0/2018
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

 část usnesení ZMČ Praha 10 č. 3/20/2015 ze dne 27. 3. 2015 v bodě II.

 

II. schvaluje

záměr na prodej jednotek a uzavření smluv o převodu bytových jednotek specifikovaných v prohlášení vlastníka budovy č. p. 422, k. ú. Vršovice, ul. Jakutská č. o. 6, Praha 10, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na zastavěném pozemku, to vše za podmínky, že ve lhůtě 8 měsíců ode dne odeslání kvalifikované písemné nabídky nájemci užívající nejméně 51 % podlahové plochy všech bytů v příslušném domě podepíší návrh smlouvy o převodu bytové jednotky do vlastnictví, s oprávněnými nájemci dle této tabulky:

 

 

Kupující

Narozen (a)

Číslo BJ dle PV

Kupní cena Kč

******

******

422/01

1 079 496

******

   

******

******

422/02

880 968

******

******

422/03

1 005 203

******

 

 

******

******

422/04

442 190

******

******

422/05

702 758

******

******

422/06

 

913 694

 

******

******

******

422/07

1 033 742

******

******

422/08

442 190

******

******

422/09

702 758

******

******

422/10

913 694

******

******

422/11

1 033 742

******

******

422/12

442 190

******

******

422/13

702 758

******

******

422/14

913 694

******

******

422/15

1 033 742

******

******

422/16

442 190

******

******

422/17

702 758

******

******

422/18

913 694

******

******

422/20

434 280

******

******

422/21

694 848

******

******

422/22

905 784

******

******

422/23

1 025 831

 

 

 

za podmínky, že se nejedná o nájemce vyloučené z  prodeje bytových jednotek v souladu s bodem 5.2.3, ve spojení s body 5.2.6 a 5.2.7 Prováděcího předpisu pro prodej bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-021012/2018

Zpět na začátek usnesení