Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 11.6.2018
Číslo usnesení: 21/9/2018
Číslo materiálu: 10
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny vyhlášeného v termínu od 30. 10. 2017 do 27. 11. 2017, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

b) prodej nebytových jednotek na základě výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, včetně souvisejících spoluvlastnických podílů na společných částech domu a spoluvlastnických podílů na pozemcích, dle této tabulky:

 

Adresa k. ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití/

kolaudace

Podlaží

Plocha m²

Kupující

 

Datum narození

kupujícího

(IČO u právnické osoby)

Kupní

 cena v Kč

Odhadní

cena v Kč

Moskevská

667/68

Vršovice

667/26

Výtvarný ateliér/ateliér

7.NP

43,30

******

******

2 456 000

1 096 600

 

 

 

 

- 2 -

 

 

II. ukládá

      1. Radě MČ Praha 10

1.1.    uzavřít kupní smlouvu o převodu nebytové jednotky do vlastnictví s vítězným uchazečem dle bodu I. b) tohoto usnesení

Termín: 31. 12. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Pek, S.E., 1. místostarosta

Číslo tisku:    P10-029171/2018

 

Zpět na začátek usnesení