Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na změnu rozpočtu v odvětví 0021 - Životní prostředí

Datum přijetí: 25.5.2020
Číslo usnesení: 16/5/2020
Číslo materiálu: 3
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

změnu rozpočtu pro rok 2020: Příspěvek na obnovu parku Jiřího Karena jako kompenzace zvýšené zátěže na území Prahy 10 od společnosti Tulipa Třebešín, s. r. o.

 

 

  1. Zvýšení příjmové části

Zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Přijaté neinvestiční dary (UZ 701 neinvestiční dar – Tulipa Třebešín, s. r. o.)

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

2321

000000701

 

2 590

 

 

  1. Zvýšení

Zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Opravy a udržování

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

5171

000007011

 

2 590

 

 

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

  1. zajistit změnu rozpočtu pro rok 2020 dle bodu I. a) a b) tohoto usnesení

 

                                                                                             Termín: 30. 6. 2020

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Číslo tisku:      P10-020865/2020

Zpět na začátek usnesení