Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/11/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup nebytových jednotek se stanovením minimální ceny

 

Adresa k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

plocha v m2

Uchazeč

Minimální cena v Kč

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Moskevská

1464/61

k.ú. Vršovice

 

1464/334

 

sklad

 

1. NP

 

 

6,10

 

*******

47 320,-

71 100,-

 

 

 

 

 

Jerevanská

1160/16

k.ú. Vršovice

1160/28

dílna

1. PP

18,30

*******

122 360,-

123 100,-

Jerevanská

1159/14

k.ú. Vršovice

1159/30

sklad

1. PP

16,20

*******

104 820,-

111 100,-

 

 

 

 

 

- 2 -

 

b) prodej nebytové jednotky č. 1464/334, umístěné v budově č. p. 1464, ul. Moskevská, č. o. 61, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 1464 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to uchazeči *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 71 100,- Kč

c) prodej nebytové jednotky č. 1160/28, umístěné v budově č. p. 1160, ul. Jerevanská, č. o. 16, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 1160 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to uchazeči *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 123 100,- Kč

d) prodej nebytové jednotky č. 1159/30, umístěné v budově č. p. 1159, ul. Jerevanská, č. o. 14, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 1159 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to uchazeči *******, trvale bytem *******, datum narození *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení ve výši 111 100,- Kč

 

II.  neschvaluje

prodej nebytové jednotky č. 1464/334, umístěné v budově č. p. 1464, ul. Moskevská, č. o. 61, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 1464 a pozemcích souvisejících s domem, a to uchazeči ******* z důvodu podané nižší nabídky oproti jinému uchazeči

 

III. ukládá

1. Radě městské části Praha 10

1.1.   zajistit vypracování návrhů kupních smluv o převodu nebytových jednotek do vlastnictví a předložit je vítězným uchazečům k podpisu dle bodu I. tohoto usnesení

Termín: 2. 6. 2015

 

1.2. uzavřít smlouvy o převodu nebytových jednotek do vlastnictví s vítěznými uchazeči dle bodu I. tohoto usnesení

                                                                                                                                    

Termín: 3. 8. 2015

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

Předkladatel: Doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-098725/2014

Zpět na začátek usnesení