Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 2461/12 v domě Mrštíkova 2461/5, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – XXII.

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/10/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 2461/12 v domě Mrštíkova 2461/5, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – XXII., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. neschvaluje

zrušení výběrového řízení na prodej volné na bytové jednotky č. 2461/12 v domě Mrštíkova 2461/5, Praha 10, v rámci prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce XXII.

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

Předkladatel: Doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-116948/2014

Zpět na začátek usnesení