Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/12/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zrušuje

část usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 v bodě I. a), c) a v bodě II. a), e), týkající se identifikace nebytové jednotky bistro - výčep v domě Vršovická 800/47, Praha 10

 

II. schvaluje

a) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, kde oprávněný nájemce dorovnal nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

Adresa

k. ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

plocha v m2

Uchazeč

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Min. cena v Kč

Dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

cena v Kč

Vršovická

800/47        k.ú.Vršovice

800/24

bistro-výčep

1.NP

 

67,00

 

Czech Business Properties, s.r.o.

1 507 500

1 236 310

 

ANO

1 507 500

J. F.Kočka s.r.o.

 

1 507 500

1 236 310

 

 

- 2 -

 

 

Vršovická

800/47

k.ú.Vršovice

800/23

prodejna oděvů a módního zboží

1.NP

48,00

Czech Business Properties, s.r.o.

1 080 000

828 220

ANO

1 080 000

*******

1 080 000

828 220

 

 

b) vyhodnocení výběrového řízení na podání žádostí o odkup pronajatých nebytových jednotek se stanovením minimální ceny, kde oprávněný nájemce neakceptoval nejvyšší nabídku vítězného uchazeče

 

Adresa

k.ú.

Číslo NJ dle prohlášení vlastníka

Využití

Podlaží

Plocha m²

Uchazeč

Navrhovaná cena v Kč vítězného uchazeče

Min. cena v Kč

Účast oprávněného nájemce ve výběrovém řízení

Žitomírská

742/22

k.ú.Vršovice

742/26

terapeutická poradna

1.PP

35,00

*******

705 000

525 770

NE

 

c)  prodej nebytové jednotky č. 800/24, umístěné v budově č. p. 800, ul. Vršovická, č. o. 47, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 800 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to oprávněnému nájemci společnosti J. F. Kočka, s. r. o., se sídlem Vršovická 800/47, Praha 10, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 1 507 500,- Kč

d)  prodej nebytové jednotky č. 800/23, umístěné v budově č. p. 800, ul. Vršovická, č. o. 47, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 800 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to oprávněnému nájemci panu *******, trvale bytem *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 1 080 000,- Kč

e)  prodej nebytové jednotky č. 742/26, umístěné v budově č. p. 742, ul. Žitomírská, č. o. 22, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 742 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to vítěznému uchazeči paní *******, trvale bytem *******, za nejvyšší nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 705 000,- Kč

 

III. neschvaluje

a)  prodej nebytové jednotky č. 800/24, umístěné v budově č. p. 800, ul. Vršovická, č. o. 47, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 800 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to uchazeči společnosti Czech Business Properties, s. r. o., za nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 1 080 000,- Kč z důvodu dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

 

 

- 3 -

 

 

b)  prodej nebytové jednotky č. 800/23, umístěné v budově č. p. 800, ul. Vršovická, č. o. 47, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 800 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to uchazeči společnosti Czech Business Properties, s. r. o., za nabízenou cenu v rámci výběrového řízení, tj. 1 507 500,- Kč z důvodu dorovnání nejvyšší nabídky oprávněným nájemcem

c) prodej nebytové jednotky č. 742/26, umístěné v budově č. p. 742, ul. Žitomírská, č. o. 22, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 742 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to uchazeči panu *******, jakožto oprávněnému nájemci nebytové jednotky, z důvodu vzdání se možnosti akceptovat návrh na koupi nebytové jednotky

d)  prodej nebytové jednotky č. 742/26, umístěné v budově č. p. 742, ul. Žitomírská, č. o. 22, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 742 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to uchazeči společnosti STRAŠNICKÁ STAVEBNÍ, s. r. o., z důvodu podané nižší cenové nabídky oproti druhému uchazeči

e) snížení kupní ceny u nebytové jednotky č. 800/24, umístěné v budově č. p. 800, ul. Vršovická, č. o. 47, Praha 10, včetně příslušných podílů na společných částech domu č. p. 800 a pozemcích souvisejících s domem, vše v k. ú. Vršovice, a to oprávněnému nájemci společnosti J. F. Kočka, s. r. o., o 500 000,- Kč

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: Doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-116824/2014

Zpět na začátek usnesení