Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na volbu tajemníků výborů Zastupitelstva městské části Praha 10

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/3/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

do funkce tajemníka výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

 

1. Kontrolní výbor (KOV)                                    Ivanu PATEROVOU (OKK)

2. Finanční výbor (FIV)                                        Lidmilu GAVLÁKOVOU (OEK)

3. Sportovní výbor (VS)                                       Pavlu ČEJKOVOU (OKP)

4. Výbor pro životní prostředí (VŽP)                   Ing. Romana KAŠTOVSKÉHO (OŽD)

5. Výbor sociální a zdravotní (VZS)                    Bc. Pavla PETŘÍKA (OSO)

6. Výbor pro dopravu a cyklostezky (VDC)        Bc. Martina PECÁNKA (OŽD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Slavík, tajemník

Číslo tisku:     P10-126736/2014

                        P10-006516/2015

Zpět na začátek usnesení