Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

ke zřízení Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 a volbě jeho předsedy, členů a tajemníka

Datum přijetí: 27.11.2014
Číslo usnesení: 1/2/2014
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. zřizuje

ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění, Návrhový výbor Zastupitelstva městské části Praha 10 (NaV), jako stálý orgán zastupitelstva, s předsedou - členem ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn

 

II. stanovuje

počet členů Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 na 7

 

III. schvaluje

pro ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 konané dne 27. 11. 2014 veřejnou volbu předsedy, členů a tajemníka Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10

 


 

- 2 -

 

IV. volí

a)      členy Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

 

JUDr. Magdalénu LUKOVIČOVOU (ANO 2011)

Kateřinu PEŠTOVOU (ČSSD)

Mgr. Janu HOLCOVOU (TOP09)

Karla DUCHKA (VLASTA)

JUDr. PhDr. Oldřicha CHODĚRU (ODS)

Bc. Janu KOMRSKOVOU (SZ)

JUDr. Lubomíra LEDLA (KSČM)

 

             

b)      předsedu Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 - člena ZMČ Praha 10, který nebude pro výkon své funkce uvolněn, z řad jeho členů:            

 

JUDr. Lubomíra LEDLA (KSČM)

 

c)      tajemníka Návrhového výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

                         

Mgr. Tomáše STAŇKA (OMP)

 

V. ukládá

Návrhovému výboru Zastupitelstva městské části Praha 10 vykonávat funkci volebního výboru ve smyslu Jednacího řádu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

Předkladatel: ---

Číslo tisku: ---

Zpět na začátek usnesení