Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na volbu členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 26.1.2015
Číslo usnesení: 2/2/2015
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. volí

v souladu s § 77 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, v platném znění:

 

a) do funkce člena finančního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

Ing. Martina Moravce, koalice VLASTA

Ing. Jana Šnajdra, TOP 09

Ing. Janu Čunátovou, KSČM

Lukáše Rázla, ČSSD

Ing. Dagmar Lešenarovou, ANO 2011

Ing. Zdenka Vávru, Ph.D., SZ

 

b) do funkce člena kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 10:

Renatu Chmelovou, koalice VLASTA

Ing. Jana Šnajdra, TOP 09

Lukáše Rázla, ČSSD

Jaroslava Štěpánka, ANO 2011

Mgr. Bohumila Zoufalíka, NPP10-HZLD

Ing. Milana Richtera, ODS

 

 

 

- 2 -

 

 

c) do funkce člena výboru životního prostředí Zastupitelstva městské části Praha 10:

Ing. Milana Maršálka, koalice VLASTA

Ing. Tomáše Peka, S. E., TOP 09

Ing. Jindřicha Nepevného, ANO 2011

Mgr. Bohumila Zoufalíka, NPP10-HZLD

MUDr. Markétu Jiráskovou, ODS

Kateřinu Peštovou, ČSSD

 

d) do funkce člena výboru dopravy a cyklostezek Zastupitelstva městské části Praha 10:

RNDr. Miloslava Müllera, Ph.D., koalice VLASTA

Ing. Michala Narovce, TOP 09

JUDr. Lubomíra Ledla, KSČM

Jiřinu Vondrákovou, ČSSD

Ing. Roberta Kellera, ANO 2011

Ing. Zdeňka Vávru, Ph.D., SZ

 

e) do funkce člena výboru sportovního Zastupitelstva městské části Praha 10:

Mgr. Milana Mračka, koalice VLASTA

Mgr. Janu Holcovou, TOP 09

JUDr. Lubomíra Ledla, KSČM

Mgr. Terezu Hauffenovou, MBA, ANO 2011

Bc. Markétu Petrovou, MBA, NPP10-HZLD

Mgr. Ivanu Cabrnochovou, SZ

 

f) do funkce člena výboru zdravotního a sociálního Zastupitelstva městské části Praha 10:

Mgr. Pavla Mareše, koalice VLASTA

Mgr. Ondřeje Počarovského, TOP 09

JUDr. Lubomíra Ledla, KSČM

Jiřinu Vondrákovou, ČSSD

JUDr. Magdalénu Lukovičovou, ANO 2011

Mgr. Bohumil Zoufalík, NPP10-HZLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Kleslová, starostka

Číslo tisku:      P10-004779/2015

                        P10-008293/2015

Zpět na začátek usnesení