Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/24/2023
Číslo materiálu: 29
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí 

informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 4. čtvrtletí roku 2022, ve smyslu důvodové zprávy a příloh předloženého materiálu

 

II. ukládá

1. Radě MČ Praha 10

1.1. předložit ZMČ informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2023

Termín: 30. 6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

Předkladatel: JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:    P10-067438/2023

 

Zpět na začátek usnesení