Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Volba člena Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva městské části Praha 10 (VSZ)

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/23/2023
Číslo materiálu: 32
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

rezignaci Mgr. Tomáše Jána na funkci člena ve Výboru sociálním a zdravotním Zastupitelstva MČ Praha 10 (VSZ) ke dni 30. 3. 2023

 

II. volí

v souladu s § 77 odst. 2 ve spojení s § 100 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, členem Výboru sociálního a zdravotního Zastupitelstva MČ Praha 10 (VSZ)

 

Mgr. Stanislava Šimka (SPD, Trikolora a NK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Nerušil, člen klubu SPD, Trikolora a NK

Číslo tisku:    ---

Zpět na začátek usnesení