Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Informace o působnostech výborů ZMČ Praha 10

Datum přijetí: 3.4.2023
Číslo usnesení: 3/21/2023
Číslo materiálu: 28
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) působnost Finančního výboru (FiV), Kontrolního výboru (KoV) a Návrhového výboru (NaV) dle důvodové zprávy předloženého materiálu

b) působnost Výboru zdravotního a sociálního (VSZ) dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

c) působnost Výboru pro životní prostředí (VŽP) dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

d) působnost Výboru pro sport a volnočasové aktivity (VSVA) dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

e) působnost Výboru pro strategické investice a veřejné zakázky (VSIVZ) dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

f) působnost Výboru pro energetický management (VEM) dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

 

                                                                                      

II. ukládá

1.  doc. Ing. Sedmihradské, předsedkyni FiV

JUDr. Kleslové, předsedkyni KoV

Mgr. Žolčákové, předsedkyni VSZ

J. Štěpánkovi, MBA, předsedovi VŽP

Ing. Lojíkovi, předsedovi VSVA

A. Štěpánkovi, předsedovi VSIVZ

R. Chmelové, předsedkyni VEM

1.1. předložit ZMČ informaci o činnosti výboru za rok 2023

 

Termín: 30. 3. 2024

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin V a l o v i č

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

Předkladatel:  Ing. arch. Valovič, starosta

Číslo tisku:     P10-137445/2023

 

Zpět na začátek usnesení